Board of Management

Fakülte Yönetim Kurulu

Ünvanı, Adı Soyadı  Görevi             
Prof. Dr. Muammer GAVAS Dean
Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ Professor Representative
Prof. Dr. M.Ali EBEOĞLU Professor Representative
Prof. Dr. Metin BÜLBÜL Professor Representative
Assoc. Prof. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN Assoc. Prof. Representative
Assoc. Prof. Dr. Semra DURMUŞ ACER Assoc. Prof. Representative
Asst. Prof. Dr. Murat KOYUNBAKAN Asst. Prof. Representative
Last Update Date: 30 July 2018, Monday