İmalat Mühendisliği

 

Görevi

Ünvanı, Adı Soyadı

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer GAVAS
  Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç. Dr. S. Hakan YETGİN
  Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNBAKAN
  Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Alaattin KAÇAL
   Farabi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNBAKAN
  Kudek Koordinatörü Doç. Dr. Alaattin KAÇAL
  Mevlana Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yakup YILDIZ

Teknoloji Fakültemizin yapısı hakkında genel bilgiler “DEKAN’DAN MESAJ” sayfasında verilmişti. Burada ise İmalat Mühendisliği Bölümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri bulacaksınız.

Daha önceki yıllarda üniversitelerin mühendislik programlarına bakıldığında, Makine Mühendisliğinin benzerini veya onun anabilim dallarını bölüm olarak kabul eden programlar görülmemektedir. Oysa son yıllarda, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler bölümlerin alanlarını oldukça genişlemeye zorlamış ve bölümlerin anabilim dalları, bölüm olma özelliğine ulaşmıştır. Örneğin daha önceleri; Makine Mühendisliğinin otomotiv, enerji ve imalat gibi anabilim dalları artık günümüzde bölüm olarak kabul görmektedir. Hal böyle olunca müfredat programları da normal mühendislik derslerinin yanı sıra alana yönelik dersler ile uygulama ağırlıklı olarak çok sayıda laboratuar, uygulamalı atölye dersleri, stajlar ve işletmelerde bir dönemlik beceri eğitimlerini ihtiva etmektedir.

İmalat Mühendisliği ile ilgili olarak zamanla gelişen teknoloji, imalat yöntemlerinin çok çeşitlenmesine sebep olduğundan makine imalat alanındaki bir mühendisin her konuda uzman olmasını zorlaştırmış veya imkânsız hale getirmiştir. Özellikle imalatın, ekonominin motoru haline gelmesi ve teknolojiyi ekonomik değere dönüştürmesi nedeniyle uygulamayı bilen mühendislere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Burada önemli olan diğer bir konu da, imalat mühendislerinin imalatı ne kadar bilmeleri gerektiğidir. Sanayinin çeşitli kesimlerinden bu konuda dile getirilen talepler dikkate alındığında, bu konu daha da önem kazanmaktadır. Şüphesiz bir imalat mühendisi imalatı bizzat gerçekleştiren kişi değildir, bu işi gerçekleştirecek olanlar tezgâh operatörleri ve diğer nitelikli teknik elemanlardır. Mühendis ise imalatı yöneten ve kontrol eden konumundadır. Ancak neyi yönettiğini bilmesi, yönettiği fabrika, işyeri veya imalat atölyesinde bilme olgusunun verdiği güvenle rahatça dolaşabilmesi, sorunlara teorik olarak veya tezgâh başında çözüm bulabilmesi için teorik bilgilerin ötesinde pratiğe dönük bilgileri de belirli seviyede bilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında, imalat mühendislerinin teorik ile yeterli düzeyde pratiği bütünleştirmelerinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bir ürünün kullanılır hale getirilmesinde tasarım, malzeme ve imalat konuları hemen hemen ayrılmaz bir üçlü oluşturmaktadır. Bu sebeple imalat mühendislerinin imalatın yanı sıra tasarım ve malzeme konularında da yeterli düzeyde bilgiye sahip olmaları gerekir.

İmalat mühendisliği; bir ürünün imalat öncesi, imalatı ve imalat sonrası safhalarının herbir aşaması ile ilgili olmakla beraber, esas olarak malzemelerin kullanılabilir son ürünlere dönüştürülme safhası olan imalatla ilgilidir. Bu safhaların daha detaylı aşamaları; fabrika planlama, ürün tasarlama, tasarımı geliştirme, malzeme seçme, üretimi planlama, kullanılan imalat teknolojilerini geliştirme, imalat sistemlerinin otomasyonu, kalite kontrol, üretimi yönetme, lojistik, çalışanların denetimi ve ekonomik analiz şeklinde sıralanabilir. İmalat mühendisleri, kendi kabiliyet ve isteklerini de göz önünde bulundurarak bu sayılan safhaların/aşamaların her birinde görev alabilirler.

Fakültemizde, eğitim ve öğretim esnasında mümkün olduğu kadar mühendis adaylarının her birisinin klasik, modern ve özel imalat yöntemlerindeki talaşlı ve talaşsız imalat işlemlerini bizzat kendisinin veya grup şeklinde yaparak öğrenmesi, bu işlemlerde kullanılan analiz ve diğer yazılım programlarını kullanması esastır. Bunun sağlanamadığı durumlarda bu işlemler en azından öğretim elemanları tarafından öğrencilere gösteri olarak sunulmaktadır. Ayrıca mühendis adaylarının imalat işlemleri ile ilgili olarak çeşitli bilgisayar yazılımlarını kullanarak işlemlerin analiz ve simülasyonlarını yapmaları sağlanmaktadır. Sonuç olarak bir mühendis adayı imalatla ilgili olarak hemen her bir işlemi ya uygulamış ya da uygulamasını görmüş olmaktadır. Bunun da ötesinde, aynı işlemlerin farklı uygulamaları değişik işyerleri ve imalat atölyelerine yapılan teknik gezi, staj ve işletmelerde yapılan beceri eğitimi ile takviye edilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2016, Pazartesi