Stratejik Amaç ve Hedefler

Simav Teknoloji Fakültesinin stratejik amaç ve hedefleri

Amaçlar:
Teknolojik İnovasyon: Teknoloji alanında yenilikçi ve öncü bir eğitim ve araştırma ortamı
oluşturmak.
Endüstriyel İşbirlikleri: Endüstri liderleriyle işbirliklerini artırarak öğrencilere gerçek dünya
deneyimi sunmak ve araştırma projeleri için finansal destek sağlamak.
Uluslararası İşbirlikleri: Uluslararası üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirlikleri kurarak
öğrenci değişim programları ve ortak araştırma projeleri geliştirmek.
Toplumsal Katkı: Teknolojiyi toplumun hizmetine sunarak sürdürülebilir kalkınma ve çevresel
sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
Hedefler:
Akademik Mükemmellik: Teknoloji alanındaki en son gelişmeleri takip ederek müfredatı
güncelleme ve öğrencilere pratik beceriler kazandıran uygulamalı dersler sunma.
Araştırma ve Geliştirme: Teknolojik araştırma ve geliştirme projelerine odaklanarak ulusal ve
uluslararası alanda tanınan bir araştırma merkezi oluşturma.
Endüstri İşbirlikleri: Endüstri liderleriyle stratejik ortaklıklar kurarak staj ve iş imkanları
sağlama, endüstri ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri geliştirme.
Uluslararası İşbirlikleri: Uluslararası üniversitelerle ortak lisansüstü programlar ve araştırma
projeleri oluşturma, öğrenci ve öğretim üyeleri için uluslararası değişim programları düzenleme.
Toplumsal Katkı: Teknolojiyi kullanarak toplumsal sorunlara çözüm arayışlarında bulunma,
teknoloji tabanlı toplumsal hizmet projeleri geliştirme ve öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci

Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, Cuma