Dekanımızın Mesajı

Dekanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

Türkiye’de yeni kurulmakta olan Teknoloji Fakültelerinden Simav Teknoloji Fakültesi'ne hoş geldiniz.

Bilindiği gibi mühendislik fakülteleri, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’mizde de değişik alanlarda faaliyet gösteren sektörlerin ve sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan mühendislerin yetiştirilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir.

İş dünyası yetkililerinin talepleri dikkate alındığında; uygulamanın bizzat içinde olacak veya yönetecek mühendislere kesin ihtiyaç olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da uygulamayı bilen mühendislere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. İşte bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Teknoloji Fakülteleri kurulmuştur.

Hedefimiz; bu Fakültelerde modern bilim ve teknoloji ile bütünleşmiş, güçlü teorik bilgilerini pratik ile desteklemiş, hedefleri olan, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mühendisler yetiştirmektir. Bu itibarla bu fakültelerin, ülkemizin uygulamaya yönelik gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağına inanmaktayız.

Fakültemiz MF-4 puanını esas alarak, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından ve diğer Liselerden olmak üzere iki grup öğrenciyi kabul etmektedir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından gelen öğrencilere bir yıl fen dersleri ağırlıklı bilimsel hazırlık programı uygulanmakta ve başarılı olanlar mühendislik eğitimine başlamaktadır.

Fakültemizde normal mühendislik derslerinin yanı sıra çok sayıda laboratuar ve atölye uygulamalı dersler ile zorunlu staj çalışması vardır. Bunlara ilave olarak öğrenciler 7. Dönemi, tamamen işletmelerde/fabrikalarda gerçek üretim ortamlarında işyeri eğitimi alarak geçirmektedirler.

Fakültemizi bitirenler öncelikle kendi alanlarında “Mühendis” unvanını alırlar. Daha sonra Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademisyenliğe devam edebilirler. Arzu edenler mühendislik eğitimlerini bitirdikten sonra eğitim fakültelerinden pedagoji eğitimi alarak Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına öğretmen olarak atanabilirler.

Bir ihtiyaçtan doğan bu fakültelerin dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılıkları vardır. Farabi ve Erasmus programları gereğince Fakültemizde ulusal ve uluslararası düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci değişimi yapmak mümkündür.

Gelecekteki yılların ve yetişen mühendislerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlaması dileklerimle…
 

Prof. Dr. Muammer GAVAS

 Dekan
 

Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2016, Perşembe