Kurumsal Risk Yönetim Planı

Simav Teknoloji Fakültesi Kurumsal Risk Yönetim Planı

 

Risk Tanımlama ve Değerlendirme:

Fakültenin faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek iç ve dış risk faktörlerinin belirlenmesi.

Belirlenen risklerin olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilmesi.

Risk Yönetim Politikası ve Süreçleri:

Kurumsal risk yönetiminin amaçlarını, sorumluluklarını ve süreçlerini belirleyen bir politikanın oluşturulması.

Riskleri belirleme, ölçme, azaltma ve kabul etme süreçlerinin belirlenmesi.

Risk Azaltma Stratejileri:

Önleyici tedbirler alarak risklerin azaltılması için stratejilerin belirlenmesi.

Risklerin etkilerini azaltmak için acil durum planlarının hazırlanması.

Risk İzleme ve Değerlendirme:

Belirlenen risklerin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Risklerin mevcut durumlarının ve etkilerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi.

İletişim ve Bilgi Paylaşımı:

Risk yönetimi sürecinde ilgili paydaşlar arasında etkili iletişim ve bilgi paylaşımının sağlanması.

Risklerin tanımlanması, yönetimi ve sonuçlarının paylaşılması için bir iletişim stratejisinin oluşturulması.

Eğitim ve Farkındalık:

Fakülte personelinin ve diğer paydaşların risk yönetimi konusunda eğitilmesi ve farkındalığının artırılması.

Risklere karşı bilinçlendirme kampanyaları ve eğitim programlarının düzenlenmesi.

Sürekli İyileştirme:

Risk yönetimi sürecinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

Öğrenilen derslerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması ve uygulanması.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, Cuma