Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği


Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlamanın yanında; ağaç malzemeden üretilecek ürünlerin tasarımını, projelendirilmesini ve maliyet analizini yapan, üretim için gerekli malzemeyi temin eden ve stok planlamasını gerçekleştiren, istenilen miktar, zaman ve kalitede üretimi sağlayarak elde edilen ürünleri pazarlayan nitelikli Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri yetiştirilmektedir.Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (AEM); “Masif ahşap veya ahşap kökenli malzemeleri veya bunları kompozit bir yapı içerisinde kullanarak üretimi düşünülen bir ürünün istenilen kalite standartlarında, tespit edilen sürede ve en düşük maliyetle imal edilebilmesi için üretim sistemi tasarımı, işletilmesi ve kontrolüne ilişkin alt sistemleri kullanarak ana optimizasyon sistemini kurmaya yönelik bir mühendislik disiplini” olarak tanımlanır.

Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan  “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü” nün, 29/6/2006 tarih ve 5531 sayılı yasa ile “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği / Orman Mühendisleri Odası”na kaydı olup; mezunlarının sektörde imza yetkisi vardır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Eğitimi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği eğitim süresi 4 yıl olup 8 dönemi kapsamaktadır. Bölümümüz öğrencileri endüstri staj uygulamalarının yanı sıra 8 yarıyıllık öğretim sürecinin 1 yarıyılını işyeri eğitimi şeklinde alır. Bölümde ahşap ürünleri işleyen ve pazarlayan endüstrilere yönelik mühendislik ve işletme alan dersleri verilmektedir. Genel olarak, ahşap ve ahşap türevlerini kullanan ve işleyen endüstrilerin kurulması, idaresi, işletilmesi, üretimi, işlenmiş ahşap ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlaması konularında eğitim verilmektedir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin Çalışma Alanları

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları ahşap ürünleri işleyen tüm sanayi kollarında tasarım, planlama, üretim, kalite kontrol ve pazarlama alanlarında çalışmaktadır. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ahşap ürünleri sanayi alanlarında üretim ve planlama başta olmak üzere ürünlerin tasarım ve çizimlerini yapabilen, ahşap ürünleri ile ilgili alanda fizibilite raporu hazırlayabilen, fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, işlenmiş ahşap ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlaması gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Bölümün Altyapısı

Bölümümüzde gerekli derslik, atölye ve laboratuar alt yapısı mevcuttur. Bölümde  Araştırma ve Uygulama Atölyesi, Üstyüzey İşlemleri Uygulama Atölyesi, Ahşap İşleme Atölyesi,  Fiziksel ve Mekanik Test Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı (CAD ve CAM uygulamalarında kullanılabilmektedir) bunlardan bazılarıdır.

Bölüm sosyal paylaşım:  

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, Cuma