Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Unvanı, Adı Soyadı  Görevi             
 Prof. Dr. Cafer ÖZKUL Başkan
Prof. Dr. Alaattin KAÇAL Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Sait Dündar SOFUOĞLU Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Semra DURMUŞ ACER Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Mustafa TOSUN Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Vedat TAŞDEMİR Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Murat KOYUNBAKAN  Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, Pazartesi