Aday Öğrenci

2023 YKS ADAY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN  BÖLÜMÜMÜZ İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

a-İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

• Yabancı dil hazırlık eğitiminin normal süresi bir eğitim-öğretim yılıdır.

• İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, kayıt sırasında yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek istediklerini bildirir. Yabancı dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunan öğrenci sayısı o yıl için belirtilen kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci alımı yapılır.

• Durumları aşağıda belirtilen koşullardan birine uyanlar, talep etmeleri halinde İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf sayılır:

i. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her eğitim-öğretim yılı başında yapılan Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden    Muafiyet sınavına girip başarılı olan öğrenciler,

ii. Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf veya başarılı olan öğrenciler

iii. Üniversite dışında yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Yönergesi, Tablo 3’te belirtilen asgari başarı puanlarından birini almış olan öğrenciler.

• Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

            https://ydyo.dpu.edu.tr

 

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

• Fakültemizin bölümlerinde staj uygulaması ile ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://stf.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/4388/ogrenci-staj-formlari

• Fakültemizin bölümlerinde staj zorunludur ve toplam 60 iş günüdür.        

• Fakültemizin bölümlerinde staj komisyonun onayı ile ara ve yaz tatilinde staj yapılabilir.

• Staj, Bölüm Staj Komisyonlarınca uygun görülen yurt dışında veya yurt içindeki özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

• Dönem arasında yaptırılacak stajlar ile ilgili hususlar Bölüm Staj Komisyonları tarafından belirlenir. Ancak öğrencinin güz veya bahar dönemleri içinde ders kaydı yoksa bölüm staj komisyonunun onayı ile o dönem staj yapılabilir. Yaz dönemindeki stajlar için staj başlangıç tarihi akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günüdür.

• Öğrenciler staj başvurusunda bulunmadan önce "İş Güvenliği Eğitim Eğitimi" almak zorundadır (Geçerlilik süresi 12 aydır. Her sene eğitimin yenilenmesi gerekmektedir.).

 

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Uygulamalı derslerde dersin öğretim elemanı tarafından kıyafet ve ders materyalleri ile ilgili gerekli bilgiler verilecektir.

 

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Öğrenciden bu madde kapsamındaki herhangi bir kalem için para talep edilmemektedir. Tüm kalemler üniversite tarafından karşılanmaktadır. Laboratuvarlarda kullanılan malzemeler üniversite tarafından öğrencilere verilmektedir.

 

e- Fakültenin bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Fakültemiz; Simav Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesinde olup, yerleşke içerisinde; Akademik uygulamalara yönelik laboratuarlar, Kafeterya, yemekhane, kütüphane, açık ve kapalı spor salonları, sentetik çimden yapılmış futbol sahası gibi sosyal alanlar ve konaklama için KYK’ya ait beşyüz kız öğrenci kapasiteli yurt bulunmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bilgi paketine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=90904196

Makine Mühendisliği Bölümü bilgi paketine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=22&curSunit=90906313

 

 

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Fakültemizin öğrencileri kısmi zamanlı olarak üniversitede çalışabilmektedir. Öğrenci seçim takvimi, birim kontenjanı, maaş ödemeleri, formlar, çalışma koşulları, usul ve esaslar hakkında bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://sks.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/1729/kismi-zamanli-ogrenci-calistirma

Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, Perşembe