Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bölümümüzde; elektrik enerjisinin üretim iletim ve dağıtımını, elektrik makinalarını, endüstriyel kontrol sistemlerini, analog ve sayısal elektronik devrelerini, güncel bilgisayar programlama dillerini, mikroişlemci ve mikrodenetleyici konularını kapsayan temel derslere ek olarak, birçok farklı seçmeli dersler yardımıyla uzmanlaşma sağlanabilecek bir eğitim verilmektedir. Mühendislik Bölümlerinin Türkiye’deki akreditasyon kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’in kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanmış ders programları, deney düzenekleri, laboratuvar ortamları ve konusunda uzman öğretim üyeleri mevcuttur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmayı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmeyi ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, hem genel liselerden hem de ilgili alanda eğitim veren mesleki ve teknik eğitim liselerinden öğrenci kabul etmektedir. Mesleki ve teknik eğitim liselerinden gelen öğrenciler, bir yıl süren bir bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. Bilimsel hazırlık eğitiminde öğrencilere; genel lise seviyesinde matematik, fizik ve kimya dersleri verilmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitim süresi 4 yıl olup 8 dönemi kapsamaktadır. İlk iki yılda, ağırlıklı olarak, temel bilimler ve temel elektrik-elektronik mühendisliği dersleri, sonraki iki yılda ise, elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili zorunlu derslerin yanında, öğrencilerin elektrik-elektronik mühendisliğinin değişik alt uzmanlık alanlarına yönlenebilmelerini sağlamak amacıyla teknik ve sosyal seçmeli dersler yer almaktadır. Bölümümüz öğrencileri endüstri staj uygulamalarının yanı sıra 8 dönemlik öğretim sürecinin 1 dönemini işyeri eğitimi şeklinde alır. Bölümümüzün lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı verilir.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, Cuma