Makine Mühendisliği

 

 

Sevgili öğrencilerimiz,

Türkiye’de yeni kurulan Teknoloji Fakültelerine adım atmak üzeresiniz. Bilindiği gibi makine mühendisi yetiştiren fakülteler, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’mizde de değişik imalat ve üretim sektörlerinin ve sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan eğitilmiş teknik insan gücünü temin etme sorumluluğunu üstlenmiştir.

Makine mühendisliği, temel bilimler prensiplerini kullanarak araştırma, tasarım, analiz, malzeme, imalat, kalite, bakım, organizasyon ve yönetimle ilgili konularda çalışan ve problemlere çözümler getiren en eski ve en yaygın temel mühendislik alanıdır.

Zamanla gelişen teknoloji, makine mühendisliği konularının çok çeşitlenmesine sebep olduğundan bir makine mühendisinin her alanda uzman olmasını zorlaştırmış veya imkânsız hale getirmiştir. Özellikle imalatın, ekonominin motoru haline gelmesi nedeniyle pratiği kuvvetli, uygulamayı bilen makine mühendislerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. İş dünyası yetkililerinin beyanları dikkate alındığında; uygulamanın bizzat içinde olacak veya yönetecek makine mühendislerine kesin ihtiyaç olduğu kanaatine varılmaktadır. İşte bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Teknoloji Fakültelerinde Makine Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur.

Bölümümüz, SAYISAL puanını esas alarak, %80 oranında liselerden ve %20 oranında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından olmak üzere iki grup öğrenciyi kabul etmektedir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından gelen öğrencilere bir yıl fen dersleri ağırlıklı “Bilimsel Hazırlık” programı uygulanmakta ve yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar makine mühendisliği eğitimine başlamaktadır.

Bölümümüzde 7+1 modeli uygulanmaktadır. Yani öğrencilerimiz 7 dönem fakültede 1 dönem de işletmede eğitim görmektedirler. Öğrencilerimiz, 7. veya 8. Dönemi “İşyeri Eğitimi” dersi adı altında tamamen işletmelerde/fabrikalarda, gerçek üretim ortamlarında çalışarak geçirmektedirler. Bu sebeple Teknoloji Fakültelerindeki Makine Mühendisliği ders programlarının haftalık ders sayıları ve saatleri diğer Makine Mühendisliği Bölümlerine nazaran daha fazladır. Bölümümüzde normal/klasik makine mühendisliği derslerinin yanı sıra çok sayıda laboratuvar ve atölye uygulamalı dersler mevcuttur, ayrıca zorunlu temel mühendislik derslerinin yanı sıra, öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesine imkân veren teknik ve sosyal seçmeli dersler mevcuttur. Bütün bunların dışında 60 iş günü endüstri stajı zorunludur. İşyeri eğitiminin bir sonucu olarak öğrencilerimizin çoğu bu eğitim esnasında çalıştığı işyeri ile iş bağlantısı yapmakta ve öğrenci iken işini bulmuş konumuna gelmektedir.

Bölümümüzde, ileri teorik bilgilerini pratik ile desteklemiş, geleneksel ve modern teknolojiyi bütünleştirmiş, pratiği güçlü olan makine mühendisleri yetişmekte, bu mühendislerimiz mühendislik eğitimlerini bitirdikten sonra eğitim fakültelerinden formasyon derslerini almaları halinde, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına “Teknik Öğretmen” olarak atanabilmektedirler.

Bir ihtiyaçtan doğan bu Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılıkları vardır, Farabi ve Sokrates gibi ulusal ve uluslararası düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci değişimi mümkündür.

Bu itibarla, Teknoloji Fakültelerinden yetişen Makine Mühendislerinin ülkemizin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağına inanmaktayız, saygılarımla.

 

                                                                                                            Prof. Dr. Alaattin KAÇAL

                                                                                                      Makine Mühendisliği Bölüm Başkan V.

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023, Pazartesi