Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Görevi

Ünvanı, Adı Soyadı

Bölüm Başkanı

(Vekaleten)

Prof. Dr. Semra DURMUŞ ACER
     
 
Enerji Sistemleri Mühendisliği, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda ulusal ve uluslararası strateji geliştiren bir mühendislik disiplinidir.
 


Sanayi tesislerinin çalışması, aydınlatma, ısınma ve ulaşımın sağlanması büyük ölçüde enerjiye dayanmaktadır. Enerji, ülkelerin kalkınmasında önemli bir güç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyleri belirtilirken ürettikleri ve tükettikleri enerji miktarları da göz önünde bulundurulmaktadır. Dünya enerji talebindeki artışa arz olarak, enerji sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Enerji Sistemleri Mühendisliği tarafından Enerji konusunda temel bilgilerle donatılmış mühendislerin ve bilim insanlarının yetiştirilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Enerji Sistemleri Mühendisi; üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli,  sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmış olan, çevre sorunlarına karşı duyarlı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan, yaratıcı, sorgulayıcı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Öte yandan üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alacak mühendisler arasında Enerji Sistemleri Mühendisleri ilk sırada olacaktır. Enerji Sistemleri Mühendisliği, enerji konusunun her alanında araştırma, geliştirme, planlama, üretim, dağıtım, kullanım, iç ve dış politika geliştirme ve uygulama konularında bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Maden Tetkik Arama, BOTAŞ, TÜP- RAŞ, DSİ vb. kamu ve özel kuruluşlarda çalışma olanağının yanı sıra yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da benzer kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2021, Salı