Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerimizin Dikkatine

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Öğrencilerimizin, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi gereğince 4. Dönemden itibaren olmak şartıyla staj yapmak isteyen öğrenciler için işlem sırası aşağıda verilmiştir.

Staj ile ilgili yönerge ve belgeler fakültemiz web sayfasında öğrenci sekmesi altında yer almaktadır. Burada yer alan yönerge ve belgeler titizlikle incelenmelidir. Özellikle yönerge mutlaka okunmalıdır.

Sıra

Yapılacak İşlem

Teslim

Son Tarih

1

(Form A) ile staj yapacakları iş yerine başvuru

İş yerine verilecek

 

2

İş yeri tarafından staj için kabul edildiğinizi ve iş yeri bilgilerini gösteren onaylı belge (Form B)

Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilecek

16 Mayıs 2022

3

Öğrencilerin staj yerlerinin değerlendirilmesi ve ilanı

Komisyon

18 Mayıs 2022

4

Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler için yeni bir yer için ek süre

1. ve 2. Maddeler uygulanır.

30 Mayıs 2022

5

Staj Değerlendirme Formunun (Form C) birinci bölümünü doldurarak ilgili Bölüm Başkanına onaylatır.

 

Staja başlamadan önce

6

Tamamlanan staja ait evraklar Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilecek.

 

Güz döneminin 3. Haftasına kadar

 

Staj Komisyonu:   Dr. Öğr. Üyesi Murat KOYUNBAKAN

                              Doç. Dr. Vedat TAŞDEMİR

                              Arş. Gör. Fatih Selim BAYRAKTAR

06 Nisan 2022, Çarşamba / 257 defa okundu.