2021-2022 Yaz Okulu Kayıt Duyurusu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU

Yaz Okulu Ders Kaydı Önemli Tarihleri

Ders Kaydı Başlangıç *

4 Temmuz 2022 - 10.00

Ders Kaydı Bitiş *

5 Temmuz 2022 - 17.30 

Kapatılan Derslerin İlanı**

6 Temmuz 2022

Ders Ekleme

7 Temmuz 2022

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi ve Akademik Takvimi kapsamında yürütülecektir.
 • Öğrenciler, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümünden/programından almak zorundadırlar. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz.
 • Öğrenciler, yaz okulunda almak istediği dersin, kendi bölümünde açılmaması, ders çakışması veya kontenjan yetersizliği nedeniyle kayıt yapılamaması durumunda, AKTS ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi halinde sırasıyla başka bir bölümden/programdan, başka birimlerden veya diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilirler.
 • Öğrenciler, yaz okulu ekle süresinde kapatılan dersin yerine, toplam AKTS sınırları içinde kalmak kaydıyla yeni ders ekleyebilirler. Ancak, açılması kesinleşen ders silinemez.
 • Ders ekleme işlemi yapılması durumunda varsa ücret farkının ödenmesi gerekmektedir. İade edilmesi gereken ücret farkı için ise, ilgili birime dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ücret geri ödemeleri yaz okulu sonunda yapılabilecektir.
 • Yaz Okulunda, Üniversitemiz birimlerinden ya da diğer üniversitelerden olmak üzere, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi” çerçevesinde toplam en fazla 15 AKTS değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir.
 • Üniversitemiz öğrencilerinden genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olanlar, 20 AKTS değerine kadar derse kayıt yaptırabilirler. Ancak, 2547 sayılı Kanun’un Ek 26’ncı maddesine göre, yaz okuluna katılacak öğrencilerin ders kaydı, toplam 280 saat (haftalık 280/15≈18 saat), toplam yaz okulu ücreti ise, yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşamaz.
 • Üniversitemiz öğrencileri, 4-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaparak Yaz Okulu ders kayıtlarını uzaktan yapabilirler.
 • Derslerini seçen ve ücretini ödeyen öğrenciler OBS’ye giriş yaparak kesinleştirme işlemini yapacaktır.
 • Ders kaydını kesinleştiren öğrenciler, ders kayıt tarihlerinde alabileceği AKTS dahilinde yeni ders ekleyebilir. Bu şekilde ders ekleyen öğrenciler eklediği derse ait ücreti de ödeyip kesinleştirme işlemini tekrar yapacaktır.
 • Ders kayıt tarihlerinde kaydını kesinleştirmeyen öğrencilerin kaydı geçersiz sayılacaktır.
 • Ders kayıt tarihlerinde ders kaydını kesinleştiren öğrencilerin ders kayıt onayları, danışmanı tarafından  5 Temmuz 2022 saat 23.59’a kadar yapılacaktır. (Onay için öğrencinin danışmanına ulaşmasına gerek yoktur.)
 • Öğrenciler, ekle gününde (7 Temmuz 2022) sadece kapatılan derslerinin yerine, danışmanı ile birlikte ders ekleyebilir. Ders eklenmesi durumunda, kaydın danışmanı tarafından tekrar onaylanması gerekmektedir.
 • Ekle gününde, sadece kapatılan derslerin yerine ekleme yapılabileceği için, kapatılan derslerin yerine eklenecek yeni derslerin ders saatinin fazla olması durumunda, oluşan ücret farkı tahsil edilecektir.
 • Öğrencilerin, bir dersin açılmaması veya çakışması nedeniyle, Üniversitemiz diğer birim/bölümlerinden ders seçimi yapabilmeleri için Üniversitemiz Birim/Bölüm Arası Ders Uygunluk Talep Formunu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde Arş. Gör. Mehmet DOĞAN'a (mehmet.dogan@dpu.edu.tr) Makine Mühendisliği Bölümünde ise Arş. Gör. Fatih Selim BAYRAKTAR'a (fatih.bayraktar@dpu.edu.tr5 Temmuz 2022 saat 14.00’e kadar göndermeleri gerekmektedir. Ders uygunluk talep formu onaylandıktan sonra ders kaydı yapılabilecektir.
 • Öğrencilerin, alacakları ders/derslerin açılmaması veya çakışması nedeniyle diğer üniversitelerden ders kaydı yapabilmeleri amacıyla, birim/bölüm tarafından görevlendirilen ve birim internet sayfasında ilan edilen personelin kurumsal e-posta adreslerine Üniversite Dışı Ders Uygunluk Talep Formunun gönderilmesi gerekmektedir.
 • Onay alınmadan diğer üniversiteden alınan ders notları kabul edilmeyecektir.

 

20 Haziran 2022, Pazartesi / 319 defa okundu.